PostNL Autobedrijf

PostNL Autobedrijf

PostNL Autobedrijf

PostNL Autobedrijf is een nieuw bedrijfsonderdeel van PostNL Productie BV, ontstaan door het overhevelen van alle kleinvervoer activiteiten binnen de nieuwe organisatie en structuur van PostNL.

Ik was vanaf de eerste opzet van de recruitmentprocessen betrokken en verantwoordelijk voor de opzet en coördinatie van deze processen, voor alle functieniveaus.

– Leidinggeven aan Recruitment-assistent en Recruiter.
– Opzetten recruitmentprocessen voor alle functies (schaal 2 t/m 12, MBO/HBO/WO niveau).
– Verantwoordelijk grootschalige recruitmentprocessen met nieuwe functies (vanaf functiebeschrijving en opstart aanbestedingstraject, SLA en uitvoering projecten, in 2 jaar ruim 5.000 interne sollicitanten).
– Projectleiding namens Autobedrijf richting externe partij voor uitvoering grootschalig recruitmentproces.
– Leidinggeven aan team van interim recruiters in grootschalig recruitmentproces.
– SLA met externe partijen afsluiten en bewaken (uitzendbureaus, w&s bureaus en Centraal wervingsbureau PostNL).
– Verantwoordelijk voor projectplanningen t.a.v. recruitment en HR.
– Bewaken afspraken en kaders (voortkomend uit CAO, OR en vakbond) binnen de recruitmentprocessen.
– Adviseren t.a.v. wervingsactiviteiten en arbeidsmarktcommunicatie, zowel via het Centraal Wervingsbureau (CWB) als Corporate Recruitment en externe partijen.
– Budgetverantwoordelijk richting interne en externe partijen.
– Verantwoordelijk voor wervingsactiviteiten CWB voor het Autobedrijf (vanaf opdracht, SLA t/m uitvoering en evaluatie).
– Voeren selectiegesprekken (vacatures voor leidinggevenden en professionals).
– Samenwerking met support HR, HR adviseurs en deze aansturen t.a.v. recruitment.
– Relaties onderhouden met de regiomanagers, lijnmanagers binnen staf en MT en interne afdelingen PostNL.
– Presentaties geven t.b.v. recruitmentprocessen en HR onderwerpen aan zowel interne als externe medewerkers (groepen van 20 tot 250 personen).
– Rapporteren voortgang selectieprocessen aan OR, MT en interne afd.
– Contact afd. Inkoop PostNL, centrale afspraken bewaken en vertalen naar Autobedrijf.
– Adviseren werving en arbeidsmarktcommunicatie van tijdelijke inzet van medewerkers en daaruit volgende acties coördineren.

Referentie (Nienke Duisterhout, Manager HR PostNL Autobedrijf): 

Bianca heeft in de opstartfase van ons nieuwe bedrijfsonderdeel een belangrijke bijdrage geleverd aan de selectieprocessen van 1.000 nieuwe chauffeurs. Bianca heeft samen met de business een helder en gedegen ontwerp gemaakt van hoe deze selectieprocessen vorm gegeven moesten worden, gegeven het krappe tijdskader waarin de meer dan 4.000 gesprekken gevoerd moesten worden èn de gevoeligheid met vakbonden en medezeggenschap. Op een resultaatgerichte en transparante wijze heeft ze vervolgens de regie en coördinatie op de uitvoering van deze selectieprocessen gedaan. Daarnaast heeft Bianca ook voor de werving en selectie van onze (specialistische) staffuncties een ontwerp gemaakt, afspraken gemaakt met bureaus waar nodig en met kennis van de business de selectiegesprekken gevoerd en gecoördineerd. Met haar enthousiaste en open houding heeft zij zowel onze kandidaten als onze lijnmanagers op een professionele en natuurlijke wijze begeleid. Wij hebben Bianca leren kennen als een kundig, doel- èn mensgericht persoon, die te allen tijde bereid is om een stapje extra te zetten om mens èn business vooruit te helpen.              

Project Details

Klant — PostNL Autobedrijf
Periode — 2010/2011/2012
Website — www.postnl.nl